كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) گردان وبلاگي كميل

گردان وبلاگي كميل
[ شناسنامه ]
سخنگوي فرماندهان ...... پنج شنبه 87/7/4
مثل اين كه مجروح شده ايد! ...... جمعه 87/6/22
ما در روز روشن، تا پشت خاكريز دشمن رفتيم ...... چهارشنبه 87/5/23
نبايد اسرار را به ديگران گفت ...... سه شنبه 87/5/8
فرمانده لشگر در خطّ مقدّم ...... شنبه 87/4/15
امشب را در خطّ مقدّم مي خوابيم! ...... شنبه 87/4/1
چطوري جبهه را رها كنم و بيايم؟ ...... شنبه 87/3/18
اگر بزرگ شده، او را به جبهه بفرستيد! ...... دوشنبه 87/3/6
مثل بسيجيان ...... شنبه 87/3/4
پنكه نمي خواهم ...... يكشنبه 87/2/15
همه رانندگان، بايد بسيجيان را سوار كنند ...... شنبه 87/1/31
وقتي ماشين خالي نگه نداشت، با سنگ، شيشه اش را بشكنيد! ...... چهارشنبه 87/1/28
همه لشگر مي خواستند با او ديده بوسي كنند! ...... شنبه 87/1/24
نقشه هاي فرار! ...... يكشنبه 87/1/18
انگشتم را شكستند ...... چهارشنبه 87/1/14
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها